Радна биографија

Самопроцена компетенција

Професионална филозофија

Лични план професионалног развоја

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство/ коауторство/ признања

Професионални незаборавни тренуци

Радна биографија

РАДНА БИОГРАФИЈА


Место и датум рођења

Београд, Савски венац, 04. 04. 1978.

Име

Дејан

Презиме

Јанковић

Имејл адреса

dejankovic78@gmail.com

Број телефона

063 512 970

Академска титула

Мастер

Звање

Мастер професор француског језика и књижевности

Установа

Филолошки факултет

Радно место

ОШ “Милан Ђ. Милићевић”, Београд

Иницијално образовање

Филолошки факултет, одсек за француски језик и књижевност

Године радног стажа у образовању

9

 

Радно искуство

06.12. 2011.

16. 09. 2013.

ССШ Васа Пелагић, Ковин

Наставник француског и латинског језика

 

17. 09. 2013.

18. 09. 2016.

ОШ Уједињене нације, Београд

Наставник француског језика

Стекао лиценцу за наставника француског језика 06.12. 2013.

19. 03. 2016.

30. 06. 2017.

Друга економска школа

Наставник француског језика

 

01.  09. 2017.

 

31.03.2019.

Шеста београдска гимназија

Наставник француског језика, наставник изборног предмета Језик, медији и култура

 

19. 09.2016

22.12.2020.

ОШ Михајло Петровић-Алас, Београд

Наставник француског језика, библиотекар

 

23.12.2019.

актуелно

ОШ Милан Ђ. Милићевић, Београд

библиотекар

 

 

Стручни скупови, програми, пројекти, стручни тимови, радне или експертске групе

  “Анализа примене дигиталних/интерактивних уџбеника у настави”

 

       XXII научна конференција “Педагошка истраживања и школска пракса” -УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ  

Аутор

2017

 Пилот - пројекат “2000 дигиталних учионица” и наставак Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник

пројeкат

Члан радне групе, водитељ и амбасадор на пројекту

2018/2019

Програм стручног усавршавања

Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама

пројекат

Члан радне групе, реализатор

2018

Електронски уџбеник и дигитални материјали за француски језик

– искуства и начини примене за најбоље резултате

Симпозијум “Дигитално компетентан наставник за примену електронског уџбеника и дигитално образовних материјала”

Излагач

2019

Спољни сарадник ЗВКОВ-а

Радна група

Члан радне групе

2019

ОБРАЗОВНА АКАДЕМИЈА - 100% шрпфесионална подршка наставницима

Стручни скуп

Реализатор

2020

РАЗВОЈ МЕЂУ

ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Пројекат

Реализатор

2020

ДИГИТАЛНА ПОДРШКА НАСТАВНИЦИМА на НОП-у

Радна група

Члан радне групе

2020

 

Објављенe књиге, приручници, наставна/дидактичка средства

 

Version originale bleu Уџбеник за први и други разред средње школе, Klett

Пост евалуатор

2012

 

Version originale violet Уџбеник за први и други разред средње школе, Klett

Пост евалуатор

2013

 

Et toi? 4 Уџбеник за 8. разред основне школе, Klett

Пост евалуатор

2014

 

Playway to english1 Уџбеник за први разред основне школе, Klett

Пост евалуатор

2014

 

Сликовни српско-француски речник, PONS

Рeдактор речника

2015

 

Et toi? 3 Уџбеник за 7. разред основне школе, Klett

Редактор и преводилац речника

2016

 

Club@dos 1 - 4 Уџбенички комплет  од 5. до 8. разреда основне школе, Éditions maison des langues

Стручна оцена уџбеничког комплета

2017

 

Club@dos1 Уџбеник за 5. разред основне школе, Klett

Аутор адаптације

2018

 

Club@dos1 Дигитални уџбеник за 5. разред основне школе, Klett

Аутор

2018

 

Et toi ? 1 Уџбеник за пети разред основне школе,  Klett

Рецензент

2018

 

Et toi ? 2 Уџбеник за шести разред основне школе,  Klett

Рецензент

2019

 

Et toi ? 3 Уџбеник за седми разред основне школе,  Klett

Рецензент

2020

 

Club@dos2 Уџбеник за 6. разред основне школе, Klett

Аутор адаптације

2019

 

Club@dos2 Дигитални уџбеник за 6. разред основне школе, Klett

Аутор

2019

 

Club@dos3 Дигитални уџбеник за 7. разред основне школе, Klett

Аутор

2020

 

Наставни планови и дневене припреме за часове уз уџбенички комплет Club@dos 1 уџбеник за пети разред основне школе, Klett

Коаутор

2018

 

Наставни планови и дневене припреме за часове уз уџбенички комплет Et toi ? 1 уџбеник за пети разред основне школе, Klett

Редактор

2018

 

Наставни планови и дневене припреме за часове уз уџбенички комплет Et toi ? 2 уџбеник за шести разред основне школе, Klett

Редактор

2019

 

Наставни планови и дневене припреме за часове уз уџбенички комплет Et toi ? 3 уџбеник за седми разред основне школе, Klett

Редактор

2020

 

Петнаестоминутни ТЕСТОВИ из француског језика за 5. разред основне школе, Klett

Аутор

2018

 

Петнаестоминутни ТЕСТОВИ из француског језика за 6. разред основне школе, Klett

Рецензент

2019

 

РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ - ПРИПРЕМАЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА МАТУРСКИХ ИСПИТА

Коаутор - писац задатака за француски језик у оквиру будуће Велике матуре 2021/2022

2019

 

 

Искуство као реализатора у извођењу обука и модератора за он-лајн обуке са одраслима

Семинар

Примена интерактивних / дигиталних уџбеника у настави

(Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. – бр. 434)

непосредна

Klett“ друштво за развој образовања

2014, 10 реализација једнодневних обука

 

                    

Семинар

Примена интерактивних / дигиталних уџбеника у настави

(Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. – бр. 439)

непосредна

Klett“ друштво за развој образовања

2016, 18 реализација једнодневних обука

 

Семинар

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2021. – бр. 546)

непосредна

Klett“ друштво за развој образовања

2018, 21 реализација једнодневних обука

 

Сертификовани водитељ и Амбасадор пилот - пројекта “2000 дигиталних учионица”

Непосредна и непосредно менторство за 46 полазника и он-лајн менторство за 126 полазника

ЗУОВ

2018/ 2019, 12 реализација дводневних обука

Програм стручног усавршавања

Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама

Непосредна и он-лајн менторство за 30 пројеката

Удружење пословних жена Србије

2018, 10 реализација једнодневних обука

Амбасадор  пројекта “Дигитално компетентан наставник”

Он-лајн обука

ЗУОВ

2020, 25000 полазника

 

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима

Удружење стручних и научних преводилаца Србије од 2008. - члан

Удружење професора француског језика Србије од 2012. - члан Надзорног одбора

 

 

Остало

Презентација уџбеника за француски језик

Аутор, модератор

2012-2019, 2020

98 реализација непосредно + 2 он-лајн

Презентација уџбеника за енглески језик

модератор

 2012-2015

35 реализација

Стручно предавање/приказ дигиталних уџбеника (на платформи е учионица) за основну школу од 5. до 8.разреда и додатног материјала

Аутор, модератор

2019

10 реализација

 

Личне особине

- Креативност, посвећеност и способност брзог учења

- Одлична комуникација са сарадницима

 - Тачност и поштовање рокова,

- Осећај  за прецизност.

 - Флексибилност и способност преузимања   одговорности, брзог одлучивања и решавања критичних ситуација.

- Оптимизам и упорност.

Језици

Француски (течно, писани и говорни) Енглески  (течно, писани и говорни)

Техничке способности

Рад на рачунару: (word, excel, internet)

 

              ПРИЛОГ томе како се моји ученици растају са мном.


Нема коментара:

Постави коментар